Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Το πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” που έχει προδημοσιευτεί ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Με στόχο την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στις Ελληνικές επιχειρήσεις το νέο πρόγραμμα χωρίζεται σε Τρείς Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. Ευρώ.

Δράση 1: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) και έχουν στόχο την κάλυψη ελλείψεων σε βασικό εξοπλισμό και ανάλογες εφαρμογές.

Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός χρηματοδότησης ορίζεται από €18,000 έως και €30,000.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης είναι 9 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται αφορούν:

 • Δαπάνες εξοπλισμού
 • Δαπάνες λογισμικού
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών ψηφιακής αναβάθμισης

Δράση 2: Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με στόχο την διεύρυνση του ψηφιακού και τεχνολογικού τους περιβάλλοντος, ώστε με επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ να βελτιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να βελτιώσουν την παραγωγική τους διαδικασία.

Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50,000 έως €650,000.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης είναι 15 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι:

 • Εξοπλισμός για προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθειας εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κ.λπ.
 • Εφαρμογές/λογισμικά, για προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.
 • Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση

Δράση 3: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Αφορά μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ στις λειτουργίες τους και επιδιώκουν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200,001 έως €1,200,000.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης είναι 18 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται είναι:

 • Εξοπλισμός για προμήθεια ψηφιακά ελεγχόμενου Η/Μ εξοπλισμού, εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογικών συστημάτων κ.ά.
 • Εφαρμογές/Λογισμικό. Για προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.
 • Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη με στόχο την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50% ενώ σε ορισμένες περιοχές της χώρας φθάνει και το 60%.

https://digitalsme.gov.gr/

Σχετικά μας άρθρα

Η Comart παρέχει:

Προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις παραγωγής βίντεο, κινηματογράφου, post-production, VFX, 3D και CGI, grading, finishing & μεταδόσεις. Λύσεις Streaming για Internet TV, IPTV, εταιρικά Βίντεο, live και on demand, για παρουσιάσεις προϊόντων, εταιρικές, εκπαιδεύσεις, YouTube, Vimeo, Facebook κλπ

Εξοπλισμός και υποστήριξη για γραφικές τέχνες, γραφίστες, δημιουργικά γραφεία, διαφημιστικές, εκδοτικές, web design, CAD, 2D, 3D, animation κ.α. Προϊόντα και ολοκληρωμένες λύσεις για επεξεργασία εικόνας, σχεδιασμό εντύπου, διόρθωση, οργάνωση και διαχείριση εικόνας και ροή εργασίας.

Ειδικευόμαστε σε Apple Mac και Windows, LaCie, Seagate, Asustor, Blackmagic Design, Boxx, Eizo, Wacom, Adobe, Χ-rite, Dell, QuarkXpres, Hewlett Packard, Epson, Sonnet, Eye One, Lexmark κ.α.